Helaas moeten we meedelen dat op 17 januari 2017 het faillissement van Harley-Davidson Amsterdam is uitgesproken. Dit is een zware klap voor ons en iedereen die HDA een warm hart toedraagt. HDA en het betrokken team hebben alles gedaan om het tij te keren, maar dat heeft niet mogen baten. Dit betekent dat zowel het Amsterdamse dealership als de shop in het centrum per direct zijn gesloten. Onze dank gaat uit naar een ieder die ons de afgelopen vijf jaar gesteund heeft.

Voor de verdere gang van zaken in het faillissement verwijzen we naar de toegewezen curator, mr R.J. van der Weijden, van Stibbe NV, te Amsterdam.